Lékařské vyšetření

Každý uchazeč o pilotní výcvik, seskok padákem, nebo aktivní pilot, parašutista potřebuje mít platnou lékařskou prohlídku. Vyšetření leteckým lékařem má piloty ubezpečit, že jejich zdravotní stav není překážkou k bezpečnnému létaní.
Uchazeč je povinen úplně a pravdivě seznámit lékaře se svým zdravotním stavem, nezatajit žádnou důležitoui informaci o zdravotním stavu. Zatajením onemocnění, léčby či uvedení nepravdivých údajů o zdravotním stavu nese uchazeč právní následky při případném selhání či nehodě a Úřad mu může odmitnout, nebo odebrat lékařský posudek zdravotní způsobilosti!
Dalším cílem lékařské prohlídky je také doporučit léčbu chronických onemocnění takovými léky, aby nebyly rizikem při řízení letadla.  Provádím jenom taková vyšetření, která jsou předpisem k danému typu oprávnění a kvalifikaci požadována.

Osvědčení, které obdržíte po vyšetření je nedílnou součástí pilotního průkazu. Bez platného osvědčení zdravotní způsobilosti není pilotní průkaz platný, i když má ještě časovou platnou. Pilotní průkazy se obvykle vydávají na 2-5 roků, zdravotní způsobilost zpravidla na 1-5 roků a doby platnosti se nemusejí shodovat. Na to je potřeba si dát pozor. Pokud je to možné, je výhodné mít časovou platnost obou průkazů shodnou (prodlužujete oba průkazy ve stejném termínu).
Rozhodnutí o době platnosti zdravotní způsobilosti je v souladu s platnými předpisy a případná změna platnosti se ponechává na pověřeném leteckém lékaři.
Vyšetření může být provedeno až 45 dnů před koncem platnosti osvědčení, aniž se zkracuje jeho platnost.

Za všech okolností bube dodržováno lékařské tajemství.