Co potřebujete k vyšetření

 • Nutné doložit minulé „Osvědčení o zdravotní způsobilosti“. Je potřeba ke kontrole doby platnosti a případných uložených omezení.
    
 • Pilotní průkaz 
   
 • Nosíte-li brýle, vezměte je s sebou a zjistěte, jakou máte korekci. Máte- li vyšetření od očního lékaře, vezměte je k vyšetření.
   
 • Pokud užíváte léky, potřebuji znát jejich název, sílu a dávkování!
   
 • V případě chronického onemocnění zprávu od Vašeho ošetřujícího lékaře!
  Např. z  kardiologie, diabetologie, alergologie…..….,ne starší jak 3 měsíce. Je vhodné se ještě před vlastním vyšetřením telefonicky domluvit na potřebné zdravotnické dokumentaci, příp. vyšetřeních, abychom mohli vydání osvědčení provést při jedné návštěvě. 
   
 • Odborná vyšetření, která jsou vyznačena v osvědčení zdravotní způsobilosti, při omezení SIC.
   
 • Nové! Provádíme AUDIO vyšetření.
   
 • Nové! EKG vyšetření je součástí vyšetření.