Co potřebujete k vyšetření

  • Nutné doložit minulé „Osvědčení o zdravotní způsobilosti“. Je potřeba ke kontrole doby platnosti a případných uložených omezení.
      
  • Pilotní průkaz 
     
  • Nosíte-li brýle, vezměte je s sebou a zjistěte, jakou máte korekci. Máte- li vyšetření od očního lékaře, vezměte je k vyšetření.
     
  • Pokud užíváte léky, potřebuji znát jejich název, sílu a dávkování!
     
  • V případě chronického onemocnění zprávu od Vašeho ošetřujícího lékaře!
    Např. z  kardiologie, diabetologie, alergologie…..….,ne starší jak 3 měsíce. Je vhodné se ještě před vlastním vyšetřením telefonicky domluvit na potřebné zdravotnické dokumentaci, příp. vyšetřeních, abychom mohli vydání osvědčení provést při jedné návštěvě. 
     
  • Odborná vyšetření, která jsou vyznačena v osvědčení zdravotní způsobilosti, při omezení SIC.
     
  • Nové! Provádíme AUDIO vyšetření.
     
  • Nové! EKG vyšetření je součástí vyšetření.